Huiskamer Milsbeek


Ontstaan vanuit de vraag van dorpsbewoners uit Milsbeek is al in 2012 de basis gelegd voor een ‘ dorpshuiskamer’. Tijdens bijeenkomsten van SL!M en uit het DOP bleek overduidelijk dat er, met name bij ouderen, behoefte is aan een ruimte waar dorpsgenoten elkaar kunnen ontmoeten.


Corona protocol Huiskamer Milsbeek

 

Vanaf maandag 29 juni is de Huiskamer weer geopend. We beginnen we met de open inloop op de middagen;

maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur. Dit doen we natuurlijk volgens de RIVM (hygiëne) adviezen en houden we de 1,5 meter afstand aan. 

 

We volgen tot nader bericht

de algemene richtlijnen:

* Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid,

  loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging.
* Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
* Schud geen handen
* Heb je een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra

   voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo

   veel mogelijk thuis te blijven.

 

de hygiëne richtlijnen:

* Was je handen bij binnenkomst en vertrek, nadat je je neus

    hebt gesnoten en na ieder toiletbezoek.
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
* Gebruik papieren zakdoekjes, eenmalig gebruiken en dan

  direct weggooien

* Dagelijks worden tafels / aanrecht / deurklinken / toilet   

   schoongemaakt.

 

de richtlijnen bij aankomst en vertrek: 

* Maximaal 10 personen (incl. vrijwilligers) toegestaan.
* In verband met de 1,5 meter afstand kan er geen gebruik 

  worden gemaakt van de haal- en brengservice
* Komst naar de Huiskamer zoveel mogelijk op telefonische

   reservering, bij reservering wordt er gecheckt  of de gast

  geen verkoudheidsklachten heeft.
* Als iemand toch besluit om spontaan aan te komen, dan

   moet er eerst aangebeld worden bij de voordeur (de

   voordeur zit op het slot). Dan opent de gastvrouw/gastheer

   de voordeur en heet de bezoeker welkom of vraagt om een

   andere keer terug te komen. Ook hier zal er vóór

   binnenkomst gecheckt worden of de gast geen

   verkoudheidsklachten heeft. Dit alles gebeurt natuurlijk ook

   weer op 1,5 meter afstand. Dit geldt ook voor vrijwilligers die

   spontaan komen.

Dagelijkse Registratie van alle bezoekers en vrijwilligers is 

   verplicht. Naam en contact  gegevens moeten genoteerd

   worden op de gastenlijst. Daarnaast wordt gevraagd om een     akkoord. d.m.v. een handtekening op de gastenlijst) om de         contact gegevens te delen met de GGD voor bron- en

   contactonderzoek mocht dit nodig zijn. Degene die hun

   contactgegevens niet willen achterlaten worden geweigerd

* Er is een looproute. Volg de aanwijzingen vande gastvrouw/-     heer op.

 

de richtlijnen tijdens het verblijf in de Huiskamer:

* Er is een aangepaste vaste opstelling van stoelen en tafels. 

   Het is  niet toegestaan om af te wijken van deze opstelling.

* Alert op de 1,5 meter afstand;
          * daarom geven we elkaar de ruimte bij binnenkomst,

             vertrek en toiletbezoek.
          daarom blijven gasten tijdens hun bezoek zoveel 

             mogelijk op hun stoel zitten m.u.v. toiletbezoek.

* Drank wordt geserveerd met de keukentrolly, waarvan de   

    gast zelf het kopje/glas pakt, zodat de 1,5 meter afstand 

   gehouden kan worden.
* We gebruiken alleen nog per stuk verpakte koekjes,

    suikerstaafjes en melkcupjes.
* De dienstdoende vrijwilliger ziet toe op het naleven van de

   maatregelen en richtlijnen en spreekt bezoekers er op aan     

   als dit nodig is.
* De aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilliger dienen

    altijd opgevolgd te worden.

 

de activiteiten richtlijnen: 

* Tot nader bericht is de Huiskamer geopend op maandag t/m

   vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.
* Er zijn tot nader bericht geen binnen activiteiten. Er kan

   alléén wat gedronken worden in de Huiskamer.

* Geen spelletjes i.v.m. aanhouden 1,5 meter afstand en

   aanraken van het spel materiaal. Buitenactiviteiten, zoals 

   Taiso gym en jeu de boules, zijn (op een buiten locatie)

    toegestaan, maar wel altijd met in acht neming van de

   algemene richtlijnen, waaronder de 1,5 meter afstand.
* Het bestuur zal in overleg met de coördinatoren bepalen

   wanneer en op welke wijze de andere activiteiten weer 

   opgestart kunnen worden. Gezamenlijk eten en handwerken

   worden onder voorbehoud opgestart in week 29.

 

Contactpersonen:

Bij vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden kunt u contact op nemen met

       * Hans Cobussen (vrijwilligers coördinator), tel: 06 55804507

       * Gwen ten Haaf (penningmeester), tel: 06 55957555

 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten en passen waar mogelijk en verantwoord de maatregelen aan.

 

Dit protocol is opgesteld door:
Bestuur van Stichting BLOM – Huiskamer Milsbeek


Een Huiskamer voor en door de inwoners.

De Huiskamer is dè ontmoetingsruimte voor Milsbeek

In oktober 2018 opende de Huiskamer haar deuren, na een lange periode van voorbereiding. De Huiskamer is een ontmoetingsruimte waar inwoners, gezellig een kopje koffie kunnen drinken, een kaartje kunnen leggen of gewoon eens binnen kunnen lopen voor een praatje of aan te schuiven voor een heerlijke vers bereide maaltijd,. Kortom, een gezellige ‘Huiskamer’. De Huiskamer is er niet alleen voor ouderen, ook andere inwoners zijn meer dan welkom. Op deze manier hopen we dat er spontane contacten gelegd gaan worden, waardoor de onderlinge verbindingen in het dorp versterkt zullen worden.

 

Om deze huiskamer te kunnen beheren en exploiteren is er een stichting in het leven geroepen:

Stichting BLOM

Bevordering Leefbaarheid Ouderen Milsbeek.


De Huiskamer is een project dat geheel opgezet is door en ook gerund wordt door vrijwilligers. Een Huiskamer voor en door de inwoners.

De Huiskamer is een ruimte waar elkaar ontmoeten, gezelligheid en activiteit centraal staan.

 

De inbreng van de bezoeker is zoveel mogelijk hét uitgangspunt voor de activiteiten en openingstijden.De Huiskamer wordt mede mogelijk gemaakt door: