Laatste Nieuws

De Huiskamer is  weer open!

U bent dan van weer van harte welkom in de Huiskamer. 

In de Huiskamer gelden tot nader bericht de volgende maatregelen:
  • Blijf thuis bij lichte griep- en/of verkoudheidsklachten
  • Reserveren is niet nodig. De voordeur is op slot, aanbellen bij de voordeur.
  • Maximaal 13 personen tegelijk
  • Registratie van gasten en vrijwilligers
  • 1,5 meter afstand van elkaar houden
  • Handen desinfecteren bij binnenkomst en vertrek

Corona protocol Huiskamer Milsbeek

(Versie 26-06-2021)

 

We volgen tot nader bericht

de algemene richtlijnen:

               Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen,        

keelpijn, lichte hoest of verhoging.

               Houd 1,5 meter afstand van elkaar.

               Schud geen handen.

               Heb je een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Het kan verstandiger zijn om voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven.

de hygiëne richtlijnen:

               Was/desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek, nadat je je neus hebt gesnoten  

               en na ieder toiletbezoek.

               Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

               Gebruik papieren zakdoekjes, eenmalig gebruiken en dan direct weggooien

               Dagelijks schoonmaken van tafels / aanrecht / deurklinken / toilet.

de richtlijnen bij aankomst en vertrek:

               Maximaal 13 personen tegelijk toegestaan.

               In verband met de 1,5 meter afstand kan er geen gebruik worden gemaakt

van de haal- en brengservice

               Reserveren is niet nodig. Voordeur is op slot. Aanbellen bij de voordeur.
               Gezondheidscheck aan de deur

-              Dagelijkse Registratie van alle bezoekers en vrijwilligers is verplicht. Naam en

              contact  gegevens moeten genoteerd worden op de gastenlijst. Daarnaast wordt gevraagd 
             om een akkoord  
(d.m.v. een handtekening op de gastenlijst) om de contact gegevens te 

             delen met de GGD voor bron- en contactonderzoek mocht dit nodig zijn. Degene die hun 

            contactgegevens niet willen achterlaten worden geweigerd

             Er is een looproute. Volg de aanwijzingen van de gastvrouw/-heer op. 

    

de richtlijnen tijdens het verblijf in de Huiskamer:

        Er is een aangepaste opstelling van stoelen en tafels. Het is niet toegestaan om af te wijken van deze opstelling.

        Alert op de 1,5 meter afstand;

§  daarom geven we elkaar de ruimte bij binnenkomst, vertrek en toiletbezoek.

§  daarom blijven gasten tijdens hun bezoek zoveel mogelijk op hun stoel zitten
m.u.v. toiletbezoek.

        Drank wordt geserveerd met de keukentrolly, waarvan de gast zelf het kopje/glas pakt, zodat de 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

        We gebruiken alleen nog per stuk verpakte koekjes, suikerstaafjes en melkcupjes.

        De dienstdoende vrijwilliger ziet toe op het naleven van de maatregelen en richtlijnen en spreekt bezoekers er op aan als dit nodig is.

        De aanwijzingen van de dienstdoende vrijwilliger dienen altijd opgevolgd te worden.

 

de activiteiten richtlijnen:

        Tot nader bericht is de Huiskamer geopend op maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur.

        Activiteiten met in achtneming van het protocol: de volgende activiteiten zijn weer opgestart: Taiso (buiten), gezamenlijk eten, handwerken, crea-avond,  jeu de boules en het spreekuur van de dorpsondersteuner.

        Geen spelletjes i.v.m. aanhouden 1,5 meter afstand en aanraken van het spel materiaal.

        Het bestuur zal in overleg met de coördinatoren bepalen wanneer en op welke wijze de overige activiteiten weer opgestart kunnen worden.

   

Contactpersonen:

Bij vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden kunt u contact op nemen met

  • Hans Cobussen (vrijwilligers coördinator), tel: 06 55804507
  • Gwen ten Haaf (penningmeester), tel: 06 55957555

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten en passen waar mogelijk en verantwoord de maatregelen aan.

 

Dit protocol is opgesteld door Bestuur van Stichting BLOM – Huiskamer Milsbeek
Versie: 5 juni 2021